در روزگاری که خیلی‌ها دنبال پیدا کردن یک لنگه جوراب برای جفت کردن با یک لنگه دیگه هستن این زن و شوهر ژاپنی که بالای 60 سال سنشونه همیشه لباس‌هاشونو یکسان انتخاب میکنن.

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی

لباس‌پوشیدن جالب زوج ژاپنی