وسیله عجیبی در عراق پیدا شده که بهش میگن «باتری بغداد» - گفته شده یکی از اولین باتری‌های دنیاست.

این وسیله عجیب حدود 80 سال پیش پیدا شد و سه بخش داره که همه کنارهم بودن: یک کوزه، یک میله آهنی و یک قطعه آهنی دیگه. به گفته تعدادی از باستان‌شناس‌ها این وسیله یکی از اولین نمونه‌های باتری‌هایی هست که ما امروزه میشناسیم ولی این فقط یک نظریه هست. تا به امروز هیچکس دقیقا نمیدونه این وسیله عجیب چیه و چیکار میکنه.