میدونستید عروس دریایی از نظر علمی فناناپذیره؟

یک نوع عروس دریایی وجود داره که از نظر بیولوژیکی عمر ابدی داره. این نوع عروس دریایی که فقط 4.5 میلیمتره مثل هر موجود دیگه‌ای یک چرخه زندگی عادی داره ولی زمانی که به انتهای دوره زندگیش میرسه (پیر میشه) میتونه با تغییر بدن، خودشو به دوران جوانیش برگردونه و از مرگ بخاطر پیری جلوگیری کنه.

این عروس‌دریایی عمدتا در آب‌های ژاپن زندگی میکنه و تا زمانی که طعمه حیوانات دیگه نشه یا بیماری نگیره میتونه هیچ‌وقت نمیره.