یک مرد چینی برای اینکه مادرش رو شاد کنه اخرهفته‌ها لباس سنتی زنونه میپوشه.

آقای «لی ینگلی» 74 سال سن داره و گفته مادر 96 سالش همیشه یک بچه دختر میخواست ولی فقط دوتا پسر داشت. وقتی که این مرد به 60 سالگی رسید تصمیم گرفت کاری کنه تا مادرش به آرزوش برسه و این کارو با پوشیدن لباس سنتی زنونه گرفت. این کار هرچند توجه خیلی از مردمو به خودش جمع کرده ولی آقای «ینگلی» گفته هدفش توجه مردم نیست و فقط بخاطر مادرش این کارو میکنه.

این مرد خودش ازدواج نکرده و با مادرش زندگی میکنه.