«آبیل» اسم یکی از شهرهای مهم توریستی کشور اسپانیاست که با پایتخت این کشور (مادرید) 100 کیلومتر فاصله داره.

اما جاذبه این شهر دیوارهایی هست که در قرون وسطی ساخته شده. این دیوار سنگی در سال 1090 ساخته شد و دور شهررو میپوشوند امروزه اما با گسترده شدن شهر قسمتی که توسط دیوار پوشیده شده مشهور به «شهر قدیم» هست.

تصاویری ببینید از این دیوار شهر آبیل.

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا

دیوار شهر «آبیل» در اسپانیا