مرد چینی میتونه با نفس‌هاش لاستیک ماشینو باد کنه.

«تونگ یونهای» 44 سال داره و بخاطر قدرت عجیبی که در نفس‌هاش هست به «ریه آهنی» مشهور شده. این مرد با گذاشتن یک شلنگ داخل یکی از سوراخ‌های بینیش و اتصال شلنگ به تایر ماشین تونست اونو باد کنه. شدت این کار به حدی بود که رگ‌های صورت مردو میشد راحت دید. ویدئویی از این کار عجیب هم منتشر شده.

این مرد چینی مدعیه که در دوران کودکیش تحت تاثیر یک استاد کنگ‌فو قرار گرفت و 10 سال طول کشید تا ریه‌هاش رو برای این شرایط آماده کنه.