در پاناما روستایی در حال احداثه که همه خونه‌هاش از بطری‌های پلاستیکی دورریختی ساخته میشن.

در این پروژه اول یک چارچوب فلزی برای ساخت اسکلت استفاده میشه و بعد با بطری‌های پلاستیکی دیوارهارو میسازن. بعد از اتمام دیوار امکانات دیگه مثل برق و آب اضافه میشه. وقتی کارها تموم شد دیوارهارو هم از داخل و هم از بیرون با بتن میپوشونن. کسی که ندونه نمیتونه تفاوتی بین این خونه و خونه‌های معمولی پیدا کنه.

مبتکر این ایده شخص کانادایی هست و این ایده شاید بتونه انسان‌هارو از زباله‌های پلاستیکی راحت کنه.