خیاط ترکیه‌ای کوچیک‌ترین شلوارهای جین دنیارو ساخت.

ساخت این شلوارها وقتی به ذهن این خیاط رسید که دید پدرش (که اونهم خیاط بود) یک شلوار کوچیک بچگونه دوخت. این شد که «کاسیم» به فکر افتاد تا شلوارهای کوچیک‌تری بدوزه و یک شلوار 7.5 سانتی دوخت. یک قدم جلوتر موفق به دوخت شلوار 5 سانتی‌متری شد و با تشویق‌های پدر موفق به دوخت شلوار 0.9 سانتی‌متری هم شد و مدعیه که کوچیک‌ترین شلوارهای دنیا همینان.

این شلوارها با ماشین چرخ‌خیاطی دوخته شدن و «کاسیم» گفته که کوچیک‌تر از اینام میشه دوخت، ولی دیگه دوختنش با چرخ‌خیاطی امکان نداره و باید دست‌دوز بشه.