بازتاب‌دهنده‌های صوتی که میشه گفت پدر رادارهای امروزی هستن وسیله‌هایی بودن که تا قبل از اختراع رادار از اونها استفاده میشد. این بازتاب‌دهنده‌ها بین دو جنگ جهانی ساخته شدن و اندازه بزرگی داشتن. آثار این سازه‌ها امروزه همچنان پابرجاست. هدف از ساخت اونهاهم دریافت امواج صدای هواپیماها بود تا بشه مسیر حرکت هواپیما رو تشخیص بدن.

البته هیچوقت کارایی لازم رو نداشتن. چون با افزایش سرعت هواپیماها هرچند که مسیر حرکتشون پیدا میشد ولی دیگه تاثیری نداشت چون هواپیمای دشمن به هدفش رسیده بود.

تصاویری ببینید از این بازتاب‌دهنده‌های قدیمی.

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید

با پدر رادارهای پیچیده امروزی آشنا بشید