مردم ایتالیا هرسال جشنی برگزار میکنن با نام «نبرد پرتقال‌ها» که در اون با پرتقال همدیگه‌رو میزنن.

فلسفه این جشن به قرون وسطا برمیگره، زمانی که شهر «ایوریا» یک حاکم مستبد داشت و مردم بر علیه‌ش شورش میکنن تا موفق به سرنگون کردنش میشن. شورش مردم با سنگ بود و امروزه در این جشن که به یاد اون پیروزی انجام میشه پرتقال‌ها نمادی از سنگ‌ها هستن.

تصاویری ببینید از نبرد پرتقال‌های در شهر «ایوریا» ایتالیا.

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا

جشن پرتاب پرتقال در ایتالیا