اگر به هواپیماها دقت کرده باشید باید متوجه یک سوراخ در انتهاشون شده باشید. میدونید این سوراخ برای چیه؟

اون سوراخ در اصل محل قرارگیری موتور هواپیماست. هر هرواپیما در کنار داشتن موتورهای اصلی (که معمولا روی بال‌ها نصب میشه) یک موتور مخفی داره. این موتور انرژی لازم برای استارت خوردن موتورهای اصلی هواپیمارو تولید میکنه. درواقع اگه این موتور مخفی نباشه هواپیما از داخل کابین روشن نمیشه. همینطور چراغ‌ها و امکانات الکترونیکی داخل هواپیما قدرتشون از این موتور مخفی تامین میشه.

این موتور مخفی در زمان پارک بودن فعال میشه. با شروع حرکت هواپیما موتور مخفی خاموش میشه و موتورهای اصلی جاشو میگیرن.