اولین سکوی نفتی جهان که روی دریا شناوره در دوران شوروی ساخته شد و امروزه هنوز در حال فعالیته.

«نفت دسلاری» یا (Neft Daşları) که امروزه در جمهوری آذربایجان واقع شده اونقدر بزرگه که به «شهر شناور» شهرت پیدا کرده. در روزگاری که این شهر در اوج فعالیت‌هاش بود بیشتر از 5000 نفر داخلش زندگی میکردن. آپارتمان‌های مجهز و امکانات رفاهی زیادی برای این افراد در نظر گرفته شده بود. بعد از فروپاشی شوروی اما به این محل توجه کمی شد. خیلی از قسمت‌هاش در حال نابودیه و فقط 2000 نفر داخلش سکونت دارن.

«نفت دسلاری» جزء شهرهای مخفی و محافظت‌شده در شوروی بود. امروزه هرچند اهمیت سابق رو نداره ولی همچنان به شدت ازش مراقبت میشه.

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا

شهر شناور شوروی روی دریا