در آلمان برای افرادی که همیشه موبایل دستشونه یک چراغ عابرپیاده مخصوص نصب کردن.

با گسترش استفاده مردم از موبایل و در نتیجه توجه نکردنشون به موارد ایمنی مخصوصا در عبور از خیابون شاهد افزایش حوادث در دنیا هستیم. آلمانی‌ها هم از این قضیه مستثنی نیستن ولی برای جلوگیری از این حوادث دست به کار شدن و چراع عابرپیاده مخصوصی رو ابداع کردن. این چراغ‌ها که کف خیابون نصب میشن جوری هستن که وقتی شخص سرش پایین و در حال نگاه کردن به موبایل باشه چشمش بهشون بیوفته.

این چراغ‌ها در شهر آوگسبورگ این کشور نصب شده.