با یکی از صنایع دستی جالب ژاپن آشنا بشید. توپ‌هایی از جنس خاک ولی براق.

همه مراحل آب و خاک و تولید گِل شروع میشه. یک مشت گل رو برمیدارن و به شکل یک توپ گرد درمیارن. بعد از شکل گرفتن، طی چند ساعت بعد اینقدر روش کار میکنن تا رطوبتش گرفته بشه. مرحله بعد بسته بندیش در یک میسه پلاستیکی برای چند مدته. بعد از دراوردن از پلاستیک اینقدر صیقل و جلا میدنش تا براق بشه.

این هنر جالب در همه مدارک ژاپن به عنوان سرگرمی به دانش‌آموزها تدریس میشه.

گلوله‌های براق گِلی، یکی از صنایع دستی ژاپن

گلوله‌های براق گِلی، یکی از صنایع دستی ژاپن

گلوله‌های براق گِلی، یکی از صنایع دستی ژاپن

گلوله‌های براق گِلی، یکی از صنایع دستی ژاپن