میشه لقب خوش‌شانس‌ترین آدم دنیارو به این مرد چینی داد.

شخصی در چین 25 سال از یک نارنجک برای شکستن گردو استفاده میکرد و در نهایت خوش‌شانسی در طول این سال‌ها نارنجک منفجر نشد. این نارنجک سال‌ها پیش از طرف یک دوست بهش هدیه داده شده بود. مرد چینی که نمیدونست این وسیله چیه، بجای گوشت‌کوب ازش استفاده کرد تا اینکه به طور اتفاقی در جایی عکس نارنجک‌های مختلف رو میبینه و متوجه میشه وسیله‌ای که داره ازش استفاده میکنه در اصل نارنجکه.

نارنجک این مرد تحویل پلیس داده شده و این خوش‌شانس به دنبال راه جدیدی برای شکست گردوهاش هست.