نوعی سمندر بومی کشور مکزیک وجود داره که بخاطر ظاهرش میتونه شادترین موجود دنیا باشه.

اکسولوتل یا سمندر مکزیکی جانور دو زیستی هست که در کشور مکزیک یافت میشه. هرچند که لقب‌هاش «ماهی» هست ولی در اصل اصلا ماهی نیست و دو زیسته. دو ویزگی مهم این موجود یکی صورت جذابشه، و یکی دیگه قابلیت ترمیم که میتونه قسمت‌های آسیب دیده بدن خودشو ترمیم کنه.

شادترین ماهی دنیا

شادترین ماهی دنیا

شادترین ماهی دنیا

شادترین ماهی دنیا

شادترین ماهی دنیا