این روزا همه چیز هوشمند میشه. حتی ساک باشگاه.

یکی از مشکلات ساک‌های قدیمی بو گرفتنشونه. مخصوصا اگه برای ورزش استفاده بشن. «پاکسول» نسخه هوشمندی از ساک‌هاست که میتونه خودشو تمیز کنه و این مشکل‌رو رفع کنه. بعد از استفاده و کثیف شدن ساک کافیه دکمه روی ساک رو فشار بدید تا فراینده تمیزشدن شروع بشه. مرحله اول پاکسازی شامل آزادشدن «اوزون» هست تا باکتری‌ها و عرق از بین بره. مرحله دوم آلودگی‌زدایی با تابش نور فرابنفش شروع میشه تا ویروس‌ها و باقی موجودات مخرب از بین برن. درنتیجه این مراحل وقتی ساک رو باز کنید فقط بوی تازگی به مشام میرسه.

هر مرحله پاکسازی حدود نیم ساعته و از طریق موبایل میتونید کنترلش کنید. قراره این ساک با قیمت 299 دلار برای فروش ارائه بشه.