در سوئیس برای فراموشی مشکلات و استرس محلی برای استراحت با گاوها تاسیس شده.

در یک مزرعه در سوئیس مردم برای رهایی از استرس روزانه میتونن چند ساعتی رو در کنار گاوها باشن. کلاس‌های گاو درمانی این مزرعه با یک آموزش ساده آشنایی با گاوها شروع میشه. بعدش دوست شدن با گاوها با غذا دادن بهشون و تمیز کردن جاشون و در نهایت شروع کلاس ریلکس شدن در کنار گاوها. گفته میشه آرام بودن گاوها باعث از بین رفتن استرس ها میشه.

البته ظاهرا استقبال زیادی از این کار نشده.