مرد آمریکایی میتونه با سرش میخ بکوبه.

«جان فرارو» معروف به کله چکشی قدرت عجیبی در سرش داره. این مرد میتونه با سرش روی چوب میخ بکوبه، کاری که یه انسان عادی انجام بده شاید جمجمش سوراخ بشه. آقای «فرارو» در انجام این کار رکورد داره و تونسته در 2 دقیق 38 میخ روی چوب با سرش فرو کنه تا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه.

جالبه بدونید جمجمه این مرد بیشتر از دو برابر ضخامت جمجمه انسان‌های معمولیه. ضخامت استخون جمجمه انسان‌های معمولی 6.5 میلیمتره درحالی که برای کله‌چکشی این ضخامت 16 میلیمتر اندازه گیری شده.