دوست دارید همراه چایی یدونه شکلات بخورید؟ بهتره این علاقه رو ترک کنید یا خیلی بیشتر کار کنید تا بتونید شکلات بخرید.

بر اساس تخمین کارشناس‌های این صنعت، شکلات طی 15 تا 20 سال آینده اونقدر گرون میشه که برای ما حکم خاویار پیدا میکنه. هرکسی در عمرش نمیتونه شکلات رو از نزدیک ببینه. این قیمت بالا بخاطر اینه که کشاورزها در کشورهایی که تولید کننده عمده کاکائو هستن در حال ترک مزارع و مهاجرت به شهرهان. در نتیجه برعکس تقاضا که روز به روز بیشتر میشه، آمار تولید کشورهای فعال در این حوزه رو به کاهشه.

هرچند تولیدکننده‌های جدیدتر همزمان درحال ورود به بازار هستن، ولی هنوز مشخص نیست که بتونن از پس درخواست‌های روزافزون این بازار بربیان یا نه. پس فعلا تا ارزونه از این محصول خوشمزه استفاده کنید.