هیچ چیز نتونست این دخترو از رسیدن به آرزوش نگه داره، حتی قطع شدن جفت پاهاش.

«لی جوهنگ» که الان 38 ساله هست وقتی 4 سالش بود با یک کامیون تصادف میکنه. کامیون از روش رد میشه و تنها راه زنده موندنش قطع شدن هردو پاهاش بود. این دختر که بعد از اون ماجرا با کمک دوتا نیمکت کوچیک چوبی حرکت میکنه موفق شد دکترای پزشکی بگیره تا به آرزوی خودش در پزشک شدن برسه. و حالا در کلینیک روستاشون 16 ساله مشغول به درمان مردمه و تقریبا همه مردم روستارو حداقل یکبار مداوا کرده.

این خانوم حالا با یکی از هم‌روستاییاش ازدواج کرده و همچنان با این وضعیت شغل رویاهاشو‌رو انجام میده.