میدونستید در گذشته‌های دور صحبت کردن با پادشاه موقعی که در دستشویی بود یک شغل حساب میشد؟

بین سال‌های 1500 تا 1700 میلادی پادشاه‌های انگلیسی افرادی رو به عنوان خصوصی‌ترین مشاورهای خودشون انتخاب میکردن. موقعی که پادشاه روی توالت‌های مخملی خودش مینشست این مشاورها مسئول صحبت با پادشاه بودن. اطلاعات روز یا مشاوره به پادشاه میدادن. از اونجا که پادشاه‌ها در توالت اسرار نظامی و خصوصی زیادی رو فاش میکردن بخاطر همین این افراد همیشه از مورد اعتمادترین‌ها انتخاب میشدن. این مشاورها میتونستن در جاهایی حاضر باشن که هیچ‌کس دیگه‌ای اجازه نداشت. حتی مهر پادشاه‌هم گاهی در دستشون بود.

این مشاورها که چیزی معادل منشی‌های امروزی بودن از اواسط 1700 میلادی با کاهش وظایفشون رو به نابودی رفتن تا جایی که بعدها جزئی از تاریخ شدن.