خیلی‌ها خطوط کف دست رو مبنای شخصیت و آینده افراد میدونن اما علم توضیح دیگه‌ای داره.

این خط‌ها که کف دست همه ما داره در زمان 12 هفتگی جنین در رحم شکل میگیره. وظیفه اصلی و مهم این خطوط قابلیت تاشدگی دسته. با کمک این خط‌هاست که ما میتونیم دست‌هامونو مشت کنیم و اگه اینها نبودن برای مشت کردن، پوست کف دست به این سادگی‌ها تا نمیشد، درنتیجه برداشتن یدونه سیب به راحتی الان نبود.

باید بدونید حتی تعداد این خطوط پیام‌هایی درباره وضعیت سلامتی بدن ارائه میکنه چون بعضی افراد با یک خط روی کف دست متولد میشن.